dieren – moeilijk – quizvragen

dierenquiz, quizvragen over dieren, dieren quiz vragen

 


1.      Hoeveel tanden en kiezen heeft een schaap?32
2.       Hoeveel magen heeft een vogel?2
3.       Hoe oud wordt een zwaan gemiddeld in het wild?20 jaar
4.       Wat hebben bij mieren de koningin en mannetjes wel wat de rest niet heeft?vleugels
5.       Hoe wordt een gecastreerd paard genoemd?Ruin
6.       Wat is de topsnelheid van de cheeta?110 km per uur
7.       Hoe worden mosselen van ongeveer 1 cm groot genoemd?Mosselzaad
8.       Wat is de naam van het spraakorgaan van de vogel?Syrinx
9.       Hoe worden angeldragende insecten ook wel genoemd?Aculeaat
10.   Welke kleur heeft de huid van de ijsbeer?Zwart
11.   Hoe wordt een groep hyena’s genoemd?Een clan
12.   Welke vlo komt in Nederland het meest voor?De kattenvlo
13.   Welk dierenhoofd heeft de Egyptische god Apis?Het hoofd van een stier
14.   Hoe wordt een paard tussen de 2 en 3 jaar oud genoemd?Een twenter
15.   Welke vis is te herkennen aan zijn 4 baarddraden?De karper
16.   Welke kever is de grootste van Europa?Het vliegend hert
17.   Hoeveel kippen zijn er op aarde?52 miljard
18.   Welk deel van het lijf wordt bedoeld met “pleon” bij kreeftachtigen?Het achterlijf
19.   Wat voor dier is een dikdik?Een antilope
20.   Welk dier graaft met zijn tanden?De manenwolf
21.   Welk dier is het grootst levende knaagdiersoort?De waterzwijn
22.   Hoe wordt het jong van een everzwijn genoemd?Een frisling
23.   Hoe wordt “vogelkunde” ook wel genoemd?Ornithologie
24.   Hoe wordt de grootste hyenasoort genoemd?De gevlekte hyena
25.   Hoe wordt de kruising tussen een lama en een kameel genoemd?Cama
26.   Hoe wordt het nest van een roofvogel ook wel genoemd?Horst
27.   Wat voor dier is de wespenbok?Een kever
28.   Hoelang kan een bever gemiddeld onder water blijven?15 minuten
29.   Hoe wordt een kruising tussen een kameel en dromedaris genoemd?Hybridekameel
30.   In welk jaar werd voor het eerst dierendag gevierd?In 1930
31.   Welk soort schildpad wordt het grootst?De lederschildpad
32.   Aan welk lichaamsdeel is bij een leeuw de leeftijd in te schatten?De neus
33.   Welke kleur heeft de onderkant van een reuzenmanta?Wit
34.   Welk weekdier leeft als enige op het land?De slak
35.   Welk tapirsoort komst als enige niet voor in het regenwoud?De bergtapir
36.   Hoe wordt het jagen met fretten ook wel genoemd?Fretteren
37.   Welke kreeftachtigen leven als enige hun hele leven op het land?Pissebedden
38.   Hoeveel halswervels heeft een kip?14
39.   Wat zijn op de mensapen na de grootste apen?Bavianen
40.   Welk dier wordt ook wel “berglama” genoemd?De Alpaca
41.   Waaruit bestaan de hoorns van de witte neushoorn?Keratine
42.   Wat voor vogel staat afgebeeld op het logo bij de “Van der Valk-hotels”?Een toekan
43.   Uit hoeveel botten bestaat het skelet van een kat?250
44.   Waar werd orka Morgen gevonden?In de Waddenzee
45.   Wat voor soort hond is het pionnetje in het spel Monopolie?Een schotse terriër
46.   Waarvoor werd de huid van de witte haai vroeger gebruikt?Als schuurpapier
47.   Waar komt de grasparkiet in het wild voor?Australië
48.   Welk dier wordt ook wel “aardmannetje” genoemd?De stokstaart
49.   Welk soort krokodil heeft de meeste tanden?De gaviaal
50.   Hoe worden waterorganismen genoemd die zich niet actief kunnen verplaatsen?Plankton
51.   Welke kleur hebben de ogen van een zwarte specht?Geel
52.   Hoe wordt een groep orka’s genoemd?Een troep
53.   Welke vogel helpt bij de verspreiding van de eik(els)?De gaai
54.   Welke zoogdieren zijn net als koeien gevoelig voor het magnetisch veld van de aarde?Herten
55.   Hoeveel tenen heeft een eekhoorn aan een voorpoot?4
56.   Welke vogel heeft de grootste vleugelspanwijdte ter wereld?De reuzenalbatros
57.   Welke visjes verwijderen eelt en dode huidscellen?Garra Rufa visjes
58.   Hoeveel tanden en kiezen heeft een volwassen hond?42
59.   Welke vogel is de snelst vliegende vogel?De slechtvalk
60.   Waar bevinden zich de tepels bij een olifant?Tussen de voorpoten
61.   Naar welk land zijn sardines vernoemd?Sardinië
62.   Hoe wordt het houden van een aquarium ook wel genoemd?Aquaristiek
63.   Wat is het grootste paardenras?De Shire
64.   Hoeveel paar poten hebben kevers?3
65.   Welk dier is vernoemd naar het Indonesische eiland Komodo?De komodovaraan
66.   Welke slang is de giftigste slang ter wereld?De Inlandse Taipan
67.   Welke vogel is in staat zijn eigen spiegelbeeld te herkennen?De ekster
68.   Welke vogelziekte trad in 2003 op bij veel Nederlandse kalkoenen?Blackhead
69.   Hoeveel kieuwspleten heeft een rog?5
70.   Welk dier wordt in het Afrikaans meerkat genoemd?Het stokstaartje
71.   In welk Europees land komt de bruine kikker als enige niet voor?Portugal
72.   Met hoeveel paar poten wordt de duizendpoot geboren?7
73.   Welke vogel staat op het logo van voetbalclub ADO Den Haag?De ooievaar
74.   Welk lichaamsdeel gebruikt de Afrikaanse olifant om warmte af te drijven?Zijn oren
75.   Hoe wordt een gecastreerde haan genoemd?Een kapoen
76.   Welk paardenras kan als enige braken?De falabella
77.   Welke vogel staat op het grootzegel van de Verenigde Staten?De arend
78.   Hoe wordt de studie genoemd die zich bezighoudt met weekdieren?Malacologie
79.   Na hoeveel tijd na de geboorte gaan bij een kitten de ogen open?7 dagen
80.   Wek roofdier heeft wereldwijd het grootst natuurlijke verspreidingsgebied?De vos
81.   Welk dier staat in veel landen voor de vruchtbaarheid?De slang
82.   Welke dieren worden bedoeld met armadillen?Gordeldieren
83.   Voor welk dier is “beloega” een andere naam?De witte dolfijn
84.   Welke roofvogel maakt zijn nest op de grond?De kiekendief
85.   Welk dier had vroeger de naam “urodela”?De salamander
86.   Waar bevindt zich de zwemblaas van de vis?In de buikholte
87.   Welke vogel staat op de achterkant van de Duitse euro?De arend
88.   Welke dieren blijken de voorkeur te geven aan warm voedsel?Apen
89.   Welk dier wordt ook wel buidelduivel genoemd?De tasmaanse duivel
90.   Hoe wordt een mannetjesvos genoemd?Een rekel
91.   Wat voor dier was een megalodon?Een (enorme) haai
92.   Hoe wordt het kleinste wilde schaap genoemd?Moeflon
93.   Welke apen worden ook wel bosduivels genoemd?Slingerapen
94.   Hoe wordt een viseter genoemd?Piscivoor
95.   Welk dier heeft asymmetrisch geplaatste oren?De uil
96.   Welke kleur heeft de mannelijke boomslang?Groen
97.   Welk beest bijt het hardst van alle roofdieren op aarde?Witte haai
98.   Hoe noem je een tamme een die wilde soortgenoten naar een kooi lokt?Een lokeend
99.   Welke vogel is het symbool van het noord Amerikaanse consumentisme?Flamingo
100.  Waar komt de brughagedis voor?Nieuw zeeland
 


plaatje dierenquizvragencategorie plaatje

Quizvragen, de leukste quiz vragen vind je hier © 2018 | links