Niveau: moeilijk » Mythologie quizvragen (moeilijk)

Mythologie quizvragen (moeilijk)

Test je basiskennis van mythologie met deze leuke en toegankelijke quiz! Ideaal voor beginners of als opfrisser voor de meer ervaren mythenkenners. Veel plezier en succes met het beantwoorden van de vragen!

Vragen Antwoorden
1. Wie was de Titan die de taak had om de wereld op zijn schouders te dragen? Atlas
2. Welk mythisch voorwerp creëerde Zeus om mensen te straffen voor het stelen van vuur? Pandora’s doos
3. Wie was de Griekse held die zijn eigen vrouw doodde om aan de Trojaanse oorlog deel te nemen? Agamemnon
4. Wat is de naam van de bootman die de zielen over de rivier Styx vervoert in de Griekse mythologie? Charon
5. Welke Griekse god wordt vaak afgebeeld met een helm van duisternis of onzichtbaarheid? Hades
6. Welk wezen doodde Beowulf in het oude Engelse epos? Grendel
7. Wat is de naam van de draak die door Siegfried werd gedood in de Noorse en Duitse mythologie? Fafnir
8. Wie zijn de drie Gorgonen in de Griekse mythologie? Stheno, Euryale, en Medusa
9. Welke mythische rivier in de Griekse onderwereld veroorzaakt vergetelheid bij degenen die ervan drinken? Lethe
10. Wie is de god van de chaos in de Egyptische mythologie? Set
11. Wat is de naam van de boom waar Odin zichzelf aan opofferde om wijsheid te verwerven? Yggdrasil
12. Welk mythologisch object was het doel van Jason en de Argonauten? Het Gulden Vlies
13. Wie is de koning van de goden in de Hettitische mythologie? Teshub
14. Wat is de naam van het magische zwaard van koning Arthur? Excalibur
15. Wie was de leider van de Titans in de oorlog tegen de Olympische goden? Kronos
Vragen Antwoorden
16. Wie is de Inca god van de zon? Inti
17. Wie zijn de ouders van de Noorse god Thor? Odin en Jord
18. Wat is de naam van het vuurspuwende monster dat in de Ilias beschreven wordt als wakend over Chryseis? Chimaera
19. Wie was de Romeinse godin van de haard en het gezin? Vesta
20. Welke Griekse god staat bekend om zijn tweesnijdende zwaard en balans in rechtvaardigheid? Themis
21. Wat was het enige deel van Achilles’ lichaam dat kwetsbaar was? Zijn hiel
22. Welke zoon van Poseidon probeerde Heracles te stoppen tijdens een van zijn werken? Antaeus
23. Welke legendarische stof werd verondersteld om onsterfelijkheid te verlenen in de Chinese mythologie? De perzik van onsterfelijkheid
24. Wat is de naam van de heks in de Odyssee die Odysseus en zijn mannen in varkens veranderde? Circe
25. Wat is de naam van de vogel die elke dag de lever van Prometheus kwam eten als zijn straf? Een adelaar
26. Wie is de oppergod in de Slavische mythologie? Perun
27. Welk object gebruikte Perseus naast het spiegelende schild om Medusa te verslaan? Hermes’ zwaard
28. Wie was de eerste vrouw in de Griekse mythologie, gemaakt door Hephaestus op bevel van Zeus? Pandora
29. Wat is de naam van de vrouwelijke geesten die de dood voorspellen in de Keltische mythologie? Banshees
30. Wie is de Azteekse god van de regen? Tlaloc
Vragen Antwoorden
31. Wie was de Sumerische godin van liefde en oorlog? Inanna
32. Hoe heet de hoorn van overvloed, die oneindig voedsel en drinken kon produceren in de Griekse mythologie? Cornucopia
33. Welk mythologisch wezen is de bewaker van de heilige hindoe in de Hindoe mythologie? Nandi
34. Wat is de naam van de godin die in de Egyptische mythologie de zielen van de doden weegt? Ma’at
35. Welk legendarisch eiland wordt gezegd dat het verdwenen is in de Atlantische Oceaan? Atlantis
36. Wat is de naam van de Japanse zonnegodin? Amaterasu
37. Welk dier is heilig in de Egyptische mythologie en verbonden met de godin Bastet? Kat
38. Wie is de god van de onderwereld in de Maya mythologie? Xibalba
39. Wat is de naam van de drie lotsgodinnen in de Griekse mythologie die het lot van mensen bepalen? De Moiren
40. Welk mythologisch wezen heeft de kop van een haan, het lichaam van een draak en de staart van een slang? Basilisk
41. Wat is de naam van het mythische zwaard dat in een steen was gestoken, en alleen door de ware koning eruit getrokken kon worden? Excalibur
42. Wie is de god van de wijn en het feest in de Romeinse mythologie? Bacchus
43. Welk mythisch item gaf onoverwinnelijkheid aan de drager ervan in de Noorse mythologie? Thor’s hamer, Mjolnir
44. Wie is de Griekse god van de slaap? Hypnos
45. Welke mythische stam van vrouwelijke krijgers stond bekend om hun vaardigheden in boogschieten en paardrijden? De Amazones
46. Wat is de naam van de fontein in Valhalla waaruit de goden drinken om wijsheid te verkrijgen? Mimir’s bron
47. Wie was de halfgod die de twaalf werken moest verrichten als boetedoening? Herakles (Hercules)
48. Wie is de godin van de strategie en wijsheid in de Griekse mythologie? Athena
5/5 - (2 stemmen)